Tìm nhanh
sản phẩm
i-cart.png0

In ô ly tiểu học

In ô ly tiểu học nhằm mục đích phục hồi lại bảng cũ, bảng đã in ô ly thành bảng mới có in lụa phục vụ tiếp tục cho rèn luyện chữ cho các em tiểu học. Kích thước chuẩn của nhà trường thường là 120 x 240cm hoặc 120 x 360cm
Không tìm thấy sản phẩm