Tìm nhanh
sản phẩm
i-cart.png0

Bảng đen menu

Bảng đen menu viết phấn khung gỗ dành cho nhà hàng, khách hàng, các quán cafe hay trà sữa dùng để note ghi chú thông báo rõ ràng và thẩm mỹ.